Anglia Zwrot Podatku

Każdy, kto legalnie pracuje w za granicą, płaci podatek dochodowy. Dobra wiadomość jest taka, że można otrzymać zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. Podatek dochodowy można rozliczać na różne sposoby – w zależności od dochodu i statusu zatrudnienia (pracownik, osoba samozatrudniona czy bezrobotna).

W przypadku zatrudnienia u jakiegoś pracodawcy, podatek dochodowy najczęściej jest pobierany sposobem PAYE (Pay As You Earn). W tym systemie pracodawca przez cały rok potrąca podatek dochodowy z każdego wynagrodzenia pracownika i odprowadza go do urzędu skarbowego, zwanego w UK Inland Revenue. Dlatego jeśli przeprowadza się zwrot podatku z UK, nie zaszkodzi to pracodawcy, bo zwrot podatku jest wypłacany przez organ podatkowy.

Każdy pracownik posiada kod podatkowy, tzw. Tax Code, który określa kwotę wolną od podatku, która jest podstawą tego, aby otrzymać zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. To pracodawca każdego roku jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym rocznego sprawozdania, przedstawiającego wartość potrąceń (podatków i składek na ubezpieczenia społeczne) pobranych i wpłaconych do Inland Revenue.

Szczegóły tych sprawozdań następnie przekazuje pracownikom. Wszystkie te dokumenty należy przechowywać co najmniej przez 2 lata od zakończenia roku podatkowego. Warto przy tym pamiętać, że zwrot podatku z Anglii można uzyskać aż do 5 lat wstecz.

W kwietniu, tzn. pod koniec każdego roku podatkowego, otrzymuje się od pracodawcy formularz P60 (odpowiednik polskiego PIT-u, potwierdzający przychody otrzymane w danym roku). Jeśli zakończyło lub zmieniło się pracę w trakcie danego roku podatkowego, odchodząc z pracy powinno się otrzymać od pracodawcy formularz P45, czyli zaświadczenie o dochodach uzyskanych od początku danego roku podatkowego, do końca zatrudnienia u danego pracodawcy. Te dwa dokumenty stanowią podstawę przy ubieganiu się o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii.

Jeśli w danym roku podatkowym zarobi się mniej niż ustawowa kwota wolna od podatku, tzw. Personal Allowance, a pracodawca odprowadzał podatek dochodowy, można ubiegać się o zwrot podatku z UK. By uzyskać zwrot podatku z zagranicy, należy skontaktować się z odpowiednim urzędem skarbowym lub zlecić zwrot podatku z Wielkiej Brytanii specjalistycznej firmie, która zajmie się wszelkimi formalnościami.

Categories: Zwrot podatku z UK