Anglia Zwrot Podatku

Obywatele Wielkiej Brytanii, mieszkający na terenie Anglii muszą odprowadzać do skarbu państwa pewne podatki. Obowiązek ten dotyczy również Polaków tam przebywających. Każdy, kto pracuje w Anglii jest zobowiązany do płacenia podatku od swoich przychodów. Na szczęście w wielu przypadkach istnieje możliwość otrzymać zwrot podatku z Anglii i to aż do pięciu lat wstecz.

Od 2007 roku obowiązuje dwustronne porozumienie między Polską, a Wielką Brytanią o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu podatek dochodowy płaci się tylko raz – w Anglii. Dzięki temu w Polsce nie trzeba już nic płacić.

Wysokość podatku dochodowego w Zjednoczonym Królestwie zależy głównie od wysokości uzyskanych dochodów, dodatków do wynagrodzenia oraz innych przychodów uzyskiwanych w Anglii, np. rent, emerytur, odsetek czy dywidend, a także ubezpieczenia zdrowotnego lub na życie płaconego przez pracodawcę oraz jeszcze kilku innych czynników.

W Anglii istnieją 3 progi podatkowe: 20% (tzw. basic rate), 40% (higher rate) i 50% (additional rate).

Czasami zdarza się, że pracodawca zastosuje niewłaściwą stawkę podatkową i odprowadza zbyt wysoki podatek, który podlega zwrotowi. Innym najczęstszym powodem, dzięki któremu należy się zwrot podatku z Anglii jest „kwota wolna od podatku” (tzw. Tax Credit), którą ustanawia brytyjskie prawo podatkowe.

Rozliczenie podatkowe w Anglii z tamtejszym urzędem skarbowym (tzw. Inland Revenue) nie jest obowiązkowe, ale warto je przeprowadzić właśnie ze względu na przysługujący w większości przypadków zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. Ubieganie się o zwrot za podatek zapłacony od roku do pięciu lat wstecz, można rozpocząć w każdej chwili. Natomiast staranie się o odzyskanie pieniędzy z podatku za ostatni rok obrachunkowy można rozpocząć zaraz po jego zakończeniu, tj. po 5 kwietnia, albo wcześniej, jeśli zakończyło się już pracę i nie podejmie się jej ponownie przed tym terminem.

Zwrot podatku z Anglii trwa przeważnie do 4 miesięcy, ale może być krótszy albo dłuższy. Okres ten zależy głównie od bezbłędności przeprowadzenia procedury przez podatnika oraz od szybkości działania urzędników danego organu podatkowego. W przyspieszaniu procesu pomaga telefonowanie i przesyłanie ponagleń do fiskusa.