Anglia Zwrot Podatku

Ten, kto legalnie pracuje w Zjednoczonym Królestwie zapewne wie, że z jego wynagrodzenia każdorazowo potrącana jest pewna kwota na podatek dochodowy. Jest ona odejmowa przez pracodawcę przed przekazaniem pieniędzy pracownikowi i odprowadzana do lokalnego oddziału brytyjskiego urzędu skarbowego, czyli do Inland Revenue. Warto jednak wiedzieć, że prawo podatkowe w UK jest tak skonstruowane, że można […]