Anglia Zwrot Podatku

Ten, kto legalnie pracuje w Zjednoczonym Królestwie zapewne wie, że z jego wynagrodzenia każdorazowo potrącana jest pewna kwota na podatek dochodowy. Jest ona odejmowa przez pracodawcę przed przekazaniem pieniędzy pracownikowi i odprowadzana do lokalnego oddziału brytyjskiego urzędu skarbowego, czyli do Inland Revenue. Warto jednak wiedzieć, że prawo podatkowe w UK jest tak skonstruowane, że można otrzymać zwrot podatku z Wielkiej Brytanii.

Rok podatkowy na Wyspach Brytyjskich trwa od 6 kwietnia bieżącego roku do 5 kwietnia roku następnego (np. od 6 kwietnia 2011 do 5 kwietnia 2012). Po jego zakończeniu lub nawet wcześniej, jeśli zakończyło się pracę i nie planuje się już podjęcia zatrudnienia przed jego upływem, można zacząć starać się o zwrot podatku z UK.

Zwrot podatku z zagranicy można przeprowadzić samodzielnie, albo zlecić go specjalistycznej firmie. Obie metody mają swoje zalety i wady. Jeśli przeprowadza się zwrot podatku z Wielkiej Brytanii we własnym imieniu, to zaletą jest to, że nie trzeba będzie uiszczać opłaty za usługę. Jest jednak wiele wad, które chyba nie są warte ryzyka. Aby otrzymać zwrot podatku z UK, należy zebrać odpowiednie dokumenty, wypełnić formularze podatkowe i dostarczyć je do odpowiedniego oddziału Inland Revenue. Ważna jest kompletność i bezbłędność wypełnionych druków. W razie jakichkolwiek braków czy pomyłek, zwrot podatku z zagranicy ulegnie znacznemu wydłużeniu, a czasem wręcz przedawnieniu. Dlatego w takich przypadkach należy być przygotowanym na ewentualne dodatkowe zapytania ze strony inspektorów podatkowych w celu wyjaśnienia wątpliwości. Bardzo częste jest też gubienie dokumentów w urzędzie skarbowym na skutek biurokratycznego bałaganu, co podobnie jak opieszałość działania pracowników skarbówki ma wpływ na to, że zwrot podatku z Wielkiej Brytanii może bardzo przeciągnąć się w czasie. Z tego też powodu wskazane jest, aby kontaktować się z fiskusem w celu dowiadywania się o postępach procesu i przyspieszania go.

W przypadku, gdy zleci się zwrot podatku z Anglii profesjonalnemu przedstawicielowi, unika się wszystkich problemów. Czynności skracają się tylko do wybrania firmy i przekazania jej potrzebnych dokumentów. W przypadku ich braku, dobry pośrednik będzie nawet w stanie je zdobyć i będzie można starać się o zwrot podatku z zagranicy. Warto o tym pamiętać, bo o zwrot podatku z Wielkiej Brytanii można starać się aż do pięciu lat wstecz.